Trang chủ Tư vấn chiến lượcTư vấn chiến lược xây dựng thương hiệu

XÂY DỰNG, ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU

Chia sẻ :

Xây dựng thương hiệu cho các nhãn hàng Dược phẩm là quá trình lựa chọn và kết hợp các thuộc tính hữu hình (tác dụng của sản phẩm) cũng như vô hình (cảm xúc của người dùng) với mục đích để khác biệt hóa sản phẩm một cách thú vị, có ý nghĩa để tạo nhận thức cho người tiêu dùng.

Để có thể xây dựng thương hiệu phát triển bền vững trong dài hạn, PHARMACO tư vấn cho các doanh nghiệp thông qua năm bước sau:

Bước 1: Xác định cấu trúc nền móng của thương hiệu. 

Đây là bước quan trọng nhất của việc xây dựng thương hiệu vì nếu xây dựng sai lầm nền móng thì khó có thể điều chỉnh sau này.

  • Các nhận biết cơ bản của thương hiệu (Brand Attributes): là logo, màu sắc, đặc điểm nhận dạng giúp thương hiệu đó khác biệt với thương hiệu khác.
  • Các Lợi ích thương hiệu (Brand Benefits): là lợi ích thực tính lợi ích cảm tính và lợi ích cảm xúc của thương hiệu đó mang lại cho người tiêu dùng.
  • Niềm tin thương hiệu/Brand Beliefs: Niềm tin nào chứng tỏ rằng thương hiệu sẽ mang lại lợi ích cho người dùng
  • Tính cách thương hiệu/ Brand personlization: Nếu thương hiệu đó biến thành người thì người đó sẽ như thế nào, tính cách người đó ra sao?
  • Tinh chất thương hiệu/ Brand Essence là tóm tắt yếu tố tạo sự khác biệt và đặc trưng, thường được sử dụng như câu slogan của thương hiệu

Bước 2: Định vị thương hiệu

    Xác định vị trí của thương hiệu trong “não” của người tiêu dùng (người tiêu dùng sẽ nhớ gì về thương hiệu đó). Tại sao phải định vị?

    Hàng ngày hàng giờ, người tiêu dùng tiếp nhận hàng núi thông tin, quá tải với trí nhớ của họ nên không thể nhớ được hết các thông tin thu nhận. Họ chỉ có thể nhớ những gì rõ ràng, đơn giản và khác biệt.

    Định vị thương hiệu nhằm truyền thông tinh chất của thương hiệu một cách đồng nhất trên mọi phương tiện truyền thông từ đó xây dựng tài sản của thương hiệu (Brand Equity)      

Bước 3: Xây dựng chiến lược thương hiệu

Sau khi đã định vị được thương hiệu, doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược thương hiệu trong dài hạn (3 năm trở lên) bao gồm:

    Mục tiêu của thương hiệu trong từng năm

    Mức chi tiêu cho khuếch trương thương hiệu trong từng năm.

    Kế hoạch tung sản phẩm mới theo từng năm.

Bước 4: Xây dựng chiến dịch truyền thông

    Sau khi đồng ý chiến lược về thương hiệu, người quản lý thương hiệu dựa trên ngân sách của năm thứ nhất để lên kế hoạch truyền thông cho cả năm.

    Kế hoạch bao gồm tháng nào tiêu bao nhiêu tiền, quảng cáo thông điệp nào, trên các kênh nào…vv.       

Bước 5: Đo lường và hiệu chỉnh kế hoạch truyền thông

Sau mỗi giai đoạn truyền thông, cần có sự đo lường hiệu quả của chiến dịch truyền thông để có sự hiệu chỉnh kịp thời.

Các thông tin thường phải được thu thập bao gồm:

    Có bao nhiêu % người biết thương hiệu (brand awareness)?

    Họ nhớ được những yếu tố nào của thương hiệu đó?

    Họ có mối liên hệ/nhận xét về thương hiệu đó thế nào?

    Có bao nhiêu % người dùng thử thương hiệu đó?

    Có bao nhiêu % người tiếp tục dùng sau lần dùng thử?

    Có bao nhiêu % người giới thiệu cho người khác về thương hiệu?

---------------------------------------------

View: 9607   Back    Up to top