Tư vấn chiến lược

TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC VÀ PHÒNG MARKETING DƯỢC THUÊ NGOÀI

Doanh nghiệp muốn đầu tư vào ngành Dược, nhưng chưa biết lựa chọn sản phẩm nào, bắt đầu từ đâu? Doanh nghiệp đã có sản phẩm, nhưng chưa biết phải thâm nhập thị trường thế nào, đặt mục tiêu ra sao?Doanh nghiệp sẵn có đội ngũ Sales và hệ thống phân phối, nhưng chưa biết cách triển khai Marketing bài bản, chuyên nghiệp? Sử dụng dịch vụ Tư vấn chiến lược hoặc phòng Marketing Dược thuê ngoài của PHARMACO sẽ là giải pháp hoàn hảo 

Trang chủ Tư vấn chiến lược