Trang chủ Tư vấn chiến lượcKế hoạch Marketing tổng thể

Lập kế hoạch Marketing tổng thể

Chia sẻ :

Môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, kinh doanh Dược phẩm ngày càng cạnh tranh, khách hàng phải tiếp cận với quá nhiều nhãn hàng khác nhau, nên để có thể nâng cao lợi thế cạnh tranh, nhanh chóng xâm nhập thị trường, tăng trưởng doanh số bền vững cần phải có kế hoạch marketing bài bản

GIAI ĐOẠN 1: Nghiên cứu thị trường, Phân tích tình huống

- Mục tiêu: Hiểu được ngành hàng, đối thủ, tâm lý, insight khách hàng, môi trường cạnh tranh

- Thành phẩm:

 • Phân tích 3C
 • Phân tích SWOT
 • Báo cáo kết quả nghiên cứu định tính và định lượng.
 • Phân tích và đề xuất

GIAI ĐOẠN 2: Chiến lược và Định vị thương hiệu

- Mục tiêu: Phát triển chiến lược thương hiệu doanh nghiệp, Định vị thương hiệu sản phẩm

- Thành phẩm:

 • Chiến lược thương hiệu của sản phẩm
 • Định vị thương hiệu và Brand Key sản phẩm

GIAI ĐOẠN 3: Kế hoạch truyền thông Tổng thể

- Mục tiêu: Hiện thực hóa chiến lược thông qua kế hoạch Marketing, trên các kênh truyền thông

- Thành phẩm:

 • Chiến lược truyền thông 4I
 • Mục tiêu KD
 • Kế hoạch truyền thông tổng thể cho nhãn 1 năm

GIAI ĐOẠN 4: Chiến dịch tung hàng

- Mục tiêu: Lên kế hoạch chi tiết các hoạt động cho chiến dịch tung hàng

- Thành phẩm:

 • Kế hoạch tung hàng 3 tháng
 • Chính sách bán hàng, phát triển kênh phân phối
 • Phân bổ ngân sách tho từng kênh, theo từng tháng
 • Xác định timeline để kiểm soát tiến độ cho từng giai đoạn, theo từng hoạt động
 • Bản phân chia ngân sách
 • Tổng hợp chi phí các kênh truyền thông hiệu quả
 • Bảng timeline chi tiết từng đầu việc cần làm, nhân sự phụ trách, deadline cho từng hạng mục công việc

GIAI ĐOẠN 5: Bàn giao kế hoạch, Kết nối hệ thống

- Mục tiêu: Truyền thông nội bộ để hiểu được định hướng chiến lược và các hoạt động Marketing cần làm

- Thành phẩm: Tài liệu đào tạo đội ngũ Marketing, Sales, tư vấn theo định hướng chung

Ngoài ra PHARMACO còn xây dựng các phương thức thống kê, đo lường hiệu quả marketing thông qua các chỉ số KPIs, chỉ tiêu kinh doanh (Doanh số, độ phủ…) và dự trù các tình huống rủi ro có thể xảy ra với các phương án điều chỉnh để giúp khách hàng chủ động trong công việc triển khai

---------------------------------------------

View: 10318   Back    Up to top