Trang chủ Đào tạo

Phát triển hệ thống

Chia sẻ :

 

XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ MARKETING, SALES, CSKH

A) Tư vấn khung lương cho từng vị trí nhân sự trong hệ thống

B) Giới thiệu nhân sự dựa trên mối quan hệ trong ngành sẵn có

C) Tham gia phỏng vấn, tuyển dụng nhân sự cốt lõi (từ ASM, BM trở lên)

D) Tư vấn xây dựng khung thưởng, chính sách thưởng hệ thống

E) Tư vấn triển khai kế hoạch Marketing, chuẩn bị các công cụ Marketing cho chiến dịch tung hàng

 

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH MARKETING

A) Tư vấn xây dựng chính sách bán hàng, đại lý, kế hoạch phát triển kênh phân phối

B) Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự chất lượng.

C) Tư vấn xây dựng bộ phận CSKH và phát triển kênh bán hàng online

D) Tư vấn quy trình phối kết hợp giữa các bộ phận trong công việc

E) Tư vấn triển khai kế hoạch Marketing, chuẩn bị các công cụ Marketing cho chiến dịch tung hàng, chiến dịch truyền thông

TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG

A) Định hướng chiến lược, giám sát triển khai kế hoạch marketing, truyền thông đã được duyệt

B) Tư vấn xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình hoạt động.

C) Đánh giá hiệu quả truyền thống và tư vấn điều chỉnh linh hoạt theo đáp ứng của thị trường

D) Tư vấn lựa chọn danh mục sản phẩm trong giai đoạn sau

E) Tư vấn cách vận hành công ty

---------------------------------------------

View: 8886   Back    Up to top   

Tin tức khác :